ՀՀ ՏԿԶՆ միգրացիոն ծառայությունը արձանագրել է Հնդկաստանի քաղաքացիների սահմանահատումների թվի աճ


ՀՀ ՏԿԶՆ միգրացիոն ծառայությունը տեղեկացնում եմ, որ առկա է Հնդկաստանի քաղաքացիների՝ Հայաստան սահմանահատումների թվի աճ։ Այսպես՝ 2016թ-ին նրանց սահմանահատումները կազմել են՝ մուտք-4226 և ելք- 41148, տարբերությունը 78, 2017թ.-ին՝ 11589 և 11278, տարբերությունը 311, իսկ 2018թ. առաջին կիսամյակի տվյալներով՝ արդեն մուտքերը կազմել են 10237 ելքերը 9122, տարբերությունը 1115։